Loading...

INTERVIEW

ʼರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೌಬ೯ಲ್ಯʼ

August 8, 2020 4

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಅಭಾವ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುವ ಸ್ವಭಾವ, ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟಿನ ಕೊರತೆ ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಆಥಿ೯ಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಗಣ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.…