ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಅಭಾವ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುವ ಸ್ವಭಾವ, ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟಿನ ಕೊರತೆ ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಆಥಿ೯ಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಗಣ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.…

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹರಳಯ್ಯ ಸಮಗಾರ ಸಮಾಜದ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು…

HUBBALLI: The total lockdown has put people into trouble across the country. But the inmates of Sneha Charitable Trust, an orphanage home situated at Chetana…